PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Městská divadla pražská (IČ: 00064297, V Jámě 699/1, Praha 1) se zavazují k zpřístupnění své internetové stránky https://www.mestskadivadlaprazska.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2. 12. 2016, s. 1).
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.mestskadivadlaprazska.cz/

STAV SOULADU

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedenými platnými právními předpisy. Na odstranění současných nedostatků ohledně úplného a bezproblémového využití obsahu internetové stránky se postupně pracuje. Uvedení některých nedostatků (zejména bod 1. níže) do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně velmi náročné, takže Městská divadla pražská využívají postupu ve smyslu § 7 zákona č. 99/2019 Sb. a dočasně uplatňuje výjimku z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Hlavní důvody, pro které internetová stránka nesplňuje požadavky stanovené platnými právními předpisy, jsou následující:

 1. NEPŘÍSTUPNÝ OBSAH
  • Některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1 Textové alternativy)
  • Některá videa neobsahují titulky (Pravidlo 1.2 Multimediální prvky závisející na čase)
  • Některé časované prvky nemají možnost vypnutí (Pravidlo 2.2 Dostatek času)
  • Některé stránky neobsahují titulek (Pravidlo 2.4.2 Každá stránka má titulek)
  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu)
  • Některé dokumenty přicházejí na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované z jiných systémů), provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí.

INFORMACE PREZENTOVANÉ V JINÝCH FORMÁTECH

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích.

Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .ZIP, .DOC a .DOCX.). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Open Office).

V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení bylo vypracováno zástupci MDP dle metodického pokynu MVČR k výše citovanému zákonu.

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1. 6. 2024.

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět, abychom problém odstranili. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto internetových stránek prosím využijte e-mail divak@m-d-p.cz.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:
Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
e-mail: pristupnost@dia.gov.cz