POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM


1. Úplný název povinného subjektu: Městská divadla pražská, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob zřízení: Zřizovací listina (pdf, 1 MB)

3. Organizační struktura: Organizační struktura (pdf, 53 KB)

4. Kontakty: zobrazit stránku kontakty.
Kontaktní poštovní adresa, adresa pro osobní návštěvu: V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1
Úřední hodiny: pondělí až pátek od 9 do 15 hodin
Adresa internetové stránky: www.mestskadivadlaprazska.cz
Elektronická adresa podatelny: datová schránka R69PJSX

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
účet 2000685379/0800 vedený u České spořitelny

6. IČ: 00064297

7. DIČ: CZ00064297

8. Postup pro podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999. Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Výroční zprávy o činnosti organizace v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Poskytnuté informace:

Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 14. září 2023 (zip, 2 MB)

Zákon o svobodném přístupu k informacím: zobrazit zákon v platném znění.

9. Výroční zprávy a smlouvy: zobrazit stránku Smlouvy, výroční zprávy.

10. Vnitřní oznamovací systém: zobrazit stránku Ochrana oznamovatelů.

12. Obecná pravidla pro zpracování osobních údajů: zobrazit stránku Ochrana osobních údajů.