vize

Městská divadla pražská, příspěvková organizace zřizovaná Hlavním městem Prahou, patří mezi největší česká činoherní divadla. V současné době působí na třech scénách - ABC, Komedie a Rokoko. Základním úkolem organizace je poskytování veřejné kulturní služby široké divácké obci.

Od sezony 2018/19 naplňují Městská divadla pražská uměleckou koncepci ředitele Daniela Přibyla a uměleckého šéfa Michala Dočekala. Tato koncepce je založena na principu otevřené, činorodé a společensky angažované kulturní instituce. Kromě umělecké činnosti stálého ansámblu pracují Městská divadla pražská také projektově, organizují vzdělávací programy, poskytují prostor rezidentním umělcům a souborům a pořádají široké spektrum doprovodných aktivit ze všech uměleckých a souvisejících humanitních oborů. 

Činnost uměleckého souboru Městských divadel pražských je určována úsilím o nezaměnitelný činoherní a hudební repertoár realizovaný současným divadelním jazykem. V divadle ABC tvoří repertoár česká i světová dramatická tvorba, adaptace klasických literárních děl a tradičně také zábavní hudební tituly. Malá scéna divadla ABC je pak určena pro literární matiné a vzdělávací pořady. Divadlo Rokoko profiluje dramaturgie jako klubovou scénu pro moderní dramatické formy a též komorní tvary jako je recitál nebo kabaret.

V divadle Komedie tvoří program projektová tvorba cílená zejména na mladší diváky, dále představení rezidentních umělců a souborů, hostování mimopražských divadel, festivaly, mezinárodní koprodukce. V rozlehlém foyer divadla se konají různorodé doprovodné akce - koncerty, instalace a výstavy, happeningy, diskuse a přednášky apod.

Umělecký soubor Městských divadel pražských odehraje ročně na svých pražských scénách přes pět set představení, dalších čtyřicet pak na zájezdech po celé České republice. Přes sto dalších kulturních akcí Městská divadla pražská spolupořádají. Nedílnou součástí činnosti Městských divadel pražských jsou vzdělávací programy pro mladé diváky ze základních a středních škol i herecké kurzy, komentované prohlídky a populárně naučné pořady pro širokou veřejnost. Městská divadla pražská jsou od roku 2018 jako jediné české divadlo členem prestižní mezinárodní networkingové platformy UTE (Unie evropských divadel). Se svými evropskými partnery spolupracují na recipročních výměnách i na vzniku koprodukčních inscenací.