pODPOŘTE NÁS

Městská divadla pražská jsou příspěvkovou organizací zřizovanou Hlavním městem Prahou. Hlavní činnost, tedy divadelní tvorbu, financujeme z příspěvku zřizovatele a z prodeje vstupenek. 

S vaší pomocí můžeme naši činnost významně rozšířit: 
  • vytvářet vzdělávací programy pro školy i širokou veřejnost
  • popularizovat bohatou historii našich divadel
  • rozvíjet koprodukční projekty se zahraničními partnery
  • publikovat dosud nevydaná literární díla
  • pořádat koncerty a výstavy
  • organizovat mezinárodní festival
  • podporovat talentované mladé umělce prostřednictvím stáží a zakázek na nové dramatické texty a překlady

Dbáme na to, aby naše hospodaření bylo nanejvýš účelné a transparentní. Všechny finanční i materiální příspěvky jsou proto adresně určené na konkrétní účel. S vaší podporou se hrdě pochlubíme nejen v prostorách našich tří divadel, ale také v divadelním časopise, tištěných propagačních materiálech, na webových stránkách, sociálních sítích a v tiskových zprávách.

Podrobné informace zájemcům o partnerství s naším divadlem poskytne specialistka pro fundraising Jana Burianová, tel. 602 617 880, email jana.burianova@m-d-p.cz.

Níže se dozvíte o vybraných formách podpory naší umělecké činnosti.

PODPOŘTE NÁS SVOU NÁVŠTĚVOU

- zadané představení

Nejefektivnější podporou naší činnosti je nákup vstupenek na některé z našich představení. Během celé divadelní sezony nabízíme možnost zadaných nebo částečně zadaných představení, například pro vaši firmu nebo klienty. Více informací zde nebo kontaktujte Zuzanu Vaňkovou, tel. 605 555 235, e-mail zuzana.vankova@m-d-p.cz.

- skupinová rezervace

Také menším skupinám diváků zajistíme kvalitní místa a podle požadavků zařídíme pro uzavřenou společnost například lektorský úvod k představení, přípitek, občerstvení nebo prohlídku zákulisí. Pro více informací kontaktujte Petra Šraiera, tel. 222 996 114, e-mail petr.sraier@m-d-p.cz.

- předplatné

Obdarujte své zaměstnance, klienty nebo přátele předplatným do Městských divadel pražských. Nabízíme exkluzivní výběrové předplatné nebo flexibilní volné předplatné. Více informací zde nebo kontaktujte Petra Šraiera, tel. 222 996 114, e-mail petr.sraier@m-d-p.cz.

DARUJTE VSTUPENKY

- dotování vstupenek nejmladším divákům a seniorům

Ceny vstupenek se snažíme udržovat na přiměřené výši, aby byla naše divadla dostupná nejširší divácké skupině. Díky vašemu finančnímu příspěvku můžeme nabídnout na vybraná představení snížené vstupné studentům základních a středních škol a také seniorům.

Děkujeme firmě ČEPS, a.s., která od roku 2019 poskytuje každoročně významný příspěvek na pořádání dopoledních představení pro školy. Tato velkorysá podpora zvýšila dostupnost našich divadelních představení a vzdělávacích programů desítkám základních a středních škol.

- vstupenky darem

Váš finanční příspěvek umožní návštěvu divadla sociálně znevýhodněným divákům. Nakupte naším prostřednictvím vstupenky speciálním školám a dětským domovům, komunitním centrům, seniorským sdružením nebo charitativním organizacím. Zajistíme distribuci vstupenek a vybereme vhodná data a představení. Pomozte nám touto cestou přivést do divadla nové diváky.

INZERCE

- inzerujte u nás

Příjmy z inzerce v našich propagačních materiálech využíváme zejména na vydávání jedinečného časopisu s původním obsahem Moderní divadlo a dále na finančně náročnou ediční činnost.

Pro více informací o formátech inzerce a cenách kontaktujte Patrícii Jelínkovou, tel. 725 763 177, e-mail patricie.jelinkova@m-d-p.cz.

- poskytněte nám prostor pro reklamu

Stále hledáme další způsoby, jak zvýšit povědomí o naší činnosti. Přivítáme možnost umístit reklamní bannery na vašich webových stránkách. Pokud vydáváte v tištěné i elektronické podobě firemní časopis nebo newsletter, rádi využijeme reklamní prostor, který nám poskytnete.

VLASTNÍTE FIRMU? PODNIKÁTE?

- služby divadlu zdarma nebo se slevou

Městská divadla pražská tvoří tři divadelní sály a rozsáhlé provozní zázemí v pěti budovách v centru Prahy. Na péči o tento neustále živý a rozmanitý umělecký organizmus se kromě půl druhé stovky stálých zaměstnanců podílí i desítky externích spolupracovníků a dodavatelů. Pomozte nám ušetřit peníze vynakládané na výrobu a provoz divadla, abychom je mohli použít na naše umělecké priority. Přivítáme vaše výrobky a služby, které můžete divadlu darovat nebo poskytnout se slevou.

Děkujeme našemu dlouholetému partnerovi společnosti BNT, která Městským divadlům pražským poskytuje právní poradenství.

- zvýšení diváckého komfortu

Nechceme diváky zatěžovat dodatečnými poplatky. Proto se za šatnu v našich divadlech neplatí. Pomozte nám udržet tento komfortní stav, staňte se našimi partnery a přispějte na provoz šaten a šatních skříněk. Vaše logo nebo vzkaz připojíme k šatnovým žetonům nebo klíčkům.

- ubytovací kapacity

Městská divadla pražská nedisponují vlastními ubytovacími kapacitami. Vynakládáme nemalé prostředky na zajištění ubytování mimopražských umělců, účastníků našeho mezinárodního festivalu nebo zahraničních spolupracovníků z koprodukčních projektů. Usilovně proto hledáme partnery, kteří nám nabídnou krátkodobě i dlouhodobě ubytování širším centru Prahy, zdarma nebo s výraznou slevou.

PRONAJMĚTE SI NAŠE PROSTORY

Naši uměleckou činnost podpoříte také pronájmem divadelních sálů. Více informace o pronájmech našich prostor naleznete  zde.

VZDĚLÁVÁNÍ

- vzdělávejte s námi

Jednou z našich priorit jsou vzdělávací programy pro základní a střední školy i pro širokou veřejnost. Staňte se partnerem našich vzdělávacích aktivit! S vaším přispěním můžeme vytvářet vzdělávací programy školám na míru, a to nejen v divadle, ale i přímo ve školních třídách. Chceme také zvýšit nedostatečnou kapacitu komentovaných prohlídek a přednášek o architektuře a historii našich divadel nebo oblíbených hereckých kurzů pro veřejnost.

- podpora autorů a mladých tvůrců

Budujeme moderní kulturní instituci, jejíž samozřejmou povinností je podpora mladých talentů. Založili jsme festival Nová Komedie, který představuje začínající umělce všech uměleckých druhů z celé České republiky i ze zahraničí. Pokud je i vaší prioritou podpora nastupující umělecké generace, mladá progresivní tvorba nebo start-upy z umělecké sféry, přidejte se k nám a staňte se partnerem Nové Komedie.

- pomozte financovat program k inscenaci 

Zastáváme názor, že informace o naší tvorbě nemají být zpoplatněny, a proto poskytujeme jako jediné české divadlo programy k představením v elektronické podobě zdarma, případně za nákladové ceny v tištěné podobě. Podpořte naše úsilí a staňte se partnerem našich divadelních programů, ať už pro jednu inscenaci nebo na celou sezonu.

- zapište se do Nápovědní knihy

V naší ediční řadě Nápovědní kniha vydáváme dosud nepublikované divadelní hry a odbornou literaturu. Vytváříme tak, navzdory pomíjivosti divadelní tvorby, nespornou trvalou hodnotu. Ediční práce a náklady na tisk jsou možné jen díky chápavé podpoře partnerských institucí i individuálních dárců s vášní pro literaturu.

První české vydání hry Franze Grillparzera Sláva a pád krále Otakara bylo možné pouze díky příspěvkům paní prof. MUDr Dadji Altenburg Kohl a Úřadu spolkového kancléře Rakouska.