Cesta tam

Do divadla Rokoko existuje vícero možných příchodových cest různé náročnosti na orientaci. Nejjednodušeji se dá do divadla dostat vstupem z Václavského náměstí.

Podrobný popis cesty do divadla Rokoko (metro Muzeum)

Pokud přijedete metrem do stanice Muzeum na trase A, pro východ z metra doporučujeme nejdříve přestup na trasu C, jelikož tam z nástupiště vede pouze jeden východ. Přestupuje se pomocí eskalátorů na konci nástupiště.

V případě, že přijedete metrem na trase A ve směru Motol, musíte nejdříve projít mezi sloupy do středu stanice a pak se dát vpravo. Pokud přijedete z opačného směru, dáte se vlevo.

Projdete přestupní chodbou, až se dostanete k eskalátorům, kterými vyjedete na nástupiště metra C. Nad eskalátory zatočíte doleva a znovu doleva. Vydáte se vlastně kolem nich zpět, protože východ z metra máte za zády. Drážky v podlaze Vás dovedou až k výstupním eskalátorům. Oba jedou nahoru. Vlevo od nich je pevné schodiště.

Pokud přijedete do stanice Muzeum metrem trasy C ve směru Letňany, po výstupu půjdete vlevo. V opačném případě se po výstupu dáte doprava. Opět Vás drážky dovedou k výstupním eskalátorům.

Jakmile se dostanete z nástupiště do vestibulu, pokračujete v přímém směru. Projdete skleněnými dveřmi a budete pokračovat stále přímo až nakonec poměrně dlouhé chodby. Nejvhodnější je jít podél pravé strany, protože uprostřed jsou překážky v podobě sloupů a stánků. Cestou minete dvě odbočky doprava na pevné schody. Vy použijete třetí odbočku doprava, která je na konci chodby. Dostanete se na pevné schody. Tudy vyjdete na Václavské náměstí a dáte se doleva z mírného kopce dolů. Budovy budete mít po levé ruce. Nejprve dorazíte k první odbočce vlevo do ulice Krakovská, tu přejdete a pokračujete stále rovně dolů po Václavském náměstí.

Následují odbočky do ulice Ve Smečkách a dále do ulice Štěpánská. Obě ulice přejdete a pokračujete rovně. V dalším bloku asi po 25 metrech narazíte po levici na vstup do pasáže Rokoko. Je to první vchod do budovy, který nemá dveře.

Podrobný popis cesty do divadla Rokoko (tramvaj Václavské náměstí)

Pokud přijedete tramvají do zastávky Václavské náměstí směrem od zastávky Jindřišská, tak vystoupíte z tramvaje přímo na chodník u pasáže Světozor. Jste v ulici Vodičkova a musíte se dostat na protější stranu silnice. Proto nechte tramvaj odjet a přejděte ulici. Není zde přechod, nezáleží tedy na tom, kde přesně ulici přejdete.

Na protějším chodníku se dáte doleva a jdete ulicí Vodičkova až na konec budovy. Jakmile budova skončí, dejte se doprava směrem vzhůru po Václavském náměstí.

Jdete s budovou po pravici, až narazíte na vstup do pasáže Rokoko. Vchod do pasáže je přibližně 50 metrů od rohu.

Přijedete-li směrem od zastávky Vodičkova, tak vystoupíte na chodník a dojdete v přímém směru až k budově před Vámi. Zatočíte doleva a jdete ulicí Vodičkova až na konec budovy. Jakmile budova skončí, dejte se doprava směrem vzhůru po Václavském náměstí.

Jdete s budovou po pravici, až vpravo narazíte na vstup do pasáže Rokoko. Vchod do pasáže je na pravé straně přibližně 50 metrů od rohu.

Podrobný popis cesty do divadla Rokoko (metro Můstek)

Abychom cestu nekomplikovali spoustou východů z metra, popíšeme cestu výtahem, je to nejjednodušší způsob, jak se z metra dostat.

Pokud přijedete metrem trasy B ve směru Zličín, dáte se po výstupu ze soupravy doleva, v případě příjezdu z opačného směru se dáte doprava. Na konci nástupiště se po levé ruce nachází vstup do malé místnosti, ve které je po pravé ruce výtah jedoucí na nástupiště trasy A a do propojovací chodby.

Pokud přijedete metrem trasy A ve směru nemocnice Motol, tak se po výstupu dáte doprava. Jestliže přijedete z opačného směru, dáte se doleva. Před koncem nástupiště v úrovni předposledních sloupů je uprostřed nástupiště kabina výtahu. Naproti dveřím výtahu jsou eskalátory pro přestup na trasu B. Výtahem můžete jet dolů na nástupiště B, nebo nahoru do propojovací chodby.

Vstup do výtahu se nachází naproti Vám ve směru, kterým jste šli přes nástupiště.

Použijte výtah a vystupte v propojovací chodbě. Pokračujte chodbou v přímém směru podél pravé zdi. Až narazíte na odbočku, zahnete doprava a po pár metrech dorazíte ke dvěma výtahům. Oba výtahy jedou na povrch. Vyvezou vás na spodní část Václavského náměstí pod ulici Vodičkova.

Dáte se do kopce, tedy s budovou po pravé ruce. První odbočka doprava vede do ulice Vodičkova. Tu přejdete a pokračujete rovně po Václavském náměstí s budovou po pravé ruce, až narazíte na vstup do pasáže Rokoko. Vchod do pasáže je na pravé straně přibližně 50 metrů od rohu.

Stručný popis cesty do divadla Rokoko

Tramvaj v zastávce Václavské náměstí zastavuje na začátku ulice Vodičkova. Dorazíte k Václavskému náměstí a dáte se doprava. Za rohem přibližně po 50 metrech bude po pravé ruce vstup do pasáže Rokoko.

Pokud přijedete metrem na Muzeum, tak se dostanete na povrch Václavského náměstí a jdete po levé straně dolů z kopce. Minete ulice Krakovská, Ve Smečkách a Štěpánská. V dalším bloku je vchod do pasáže Rokoko.

Z metra Můstek se musíte dostat na povrch Václavského náměstí, poté se dáte do kopce po pravé straně. Přejdete ulici Vodičkova a v dalším bloku se nachází vchod do pasáže Rokoko.

Přístup do divadla výtahem pro hendikepované

Pokud stojíte před vstupem do pasáže Rokoko, tak se vlevo od Vás nachází vchod do hotelu Rokoko. Vejdete do hotelu a na recepci Vás nasměrují do výtahu jedoucího do prvního podzemního podlaží divadla Rokoko. Východ z výtahu vede do kavárny. Dáte se mírně doleva a vyjdete z kavárny u šaten.

V pasáži Rokoko (cesta pasáží a popis divadla)

Vstoupíte do pasáže, což je chodba široká asi čtyři metry. Hned na začátku minete po levici překážku v podobě sloupu s rozměry metr krát metr. Pokračujete dál chodbou se zdí po levici. Po pár metrech minete po levé ruce vstup do hotelu, další vchod po levé ruce vede do divadla Rokoko. Vchod do hotelu i do divadla je umístěn v malém výklenku.

Pokud potřebujete nejdříve do pokladny divadla Rokoko, tak pasáží pokračujete rovně. Po levici se Vám zúží chodba, což je terasa kavárny Costa Coffee. Doporučujeme jít podél pravé zdi. V místě, kde chodba skončí, zatočte doleva a po pravé ruce narazíte na okénko pokladny divadla Rokoko.

Nejdete-li k pokladně, vstupte do divadla rovnou prosklenými dveřmi ve výklenku na levé straně chodby.

Tam se dejte doprava po schodech dolů. Schodiště je v půlce přerušeno plošinou. Sejdete 8 mírně se točících schodů doleva, pak zatočíte znovu doleva a následuje asi metr široká plošina, nakonec pokračujete po dalších 21 schodech dolů. Schody se dole opět mírně točí vlevo. Pod schody se musí zatočit doleva, prostor divadla bude před Vámi.

Prostor divadla vpravo od hlavního schodiště:

Dáte-li se doprava, přibližně pět metrů před Vámi budou šatny.

Od šatny můžete jít doprava do kavárny, nebo doleva k toaletám.

Napravo od šatny se nachází kavárna oválného tvaru. Stolky jsou podél zdí. K baru se jde od dveří doleva, cestou projdete dalšími dveřmi. Za těmito dveřmi je po pravé ruce bar. V kavárně se nachází i výtah jedoucí nahoru do hotelu Rokoko. Výtah se nalézá od vchodu do kavárny mírně doprava.

Pokud u šatny zatočíte doleva, tak po levici začne prosklená zeď s dveřmi a pokračuje až na konec chodby. Po pravé ruce se nachází toalety. První dveře po pravici v této chodbě vedou na pánské toalety a další dveře na dámské.

Pánské toalety:

Vejdete dovnitř a po pravé ruce minete umyvadlo. Dojdete na konec chodbičky a před Vámi se nachází jedna kabinka. Tady chodba zatáčí doprava a po pravé ruce jsou tři pisoáry. Po levé ruce je ještě druhá kabinka.

Dámské toalety:

Po levici minete umyvadla a dojdete na konec chodbičky. Nalevo se nachází kabinka, před Vámi kabinka pro invalidy. Když na konci zatočíte doprava, tak nalevo a napravo jsou další dvě kabinky.

Prostor divadla vlevo od hlavního schodiště:

Vracíme se nyní k hlavnímu schodišti. Když sejdete dolů a poté se otočíte vlevo, máte před sebou již zmíněný prostor prvního podzemního podlaží divadla.

Pokud nepůjdete doprava k šatnám, můžete pokračovat rovně se zdí po levici, v přímém směru projdete prosklenými dveřmi, kde po pravé ruce minete prosklené dveře k toaletám. Ty jsme už popisovali, takže dveře po pravici minete a pokračujete rovně, až narazíte na schody dolů do druhého podzemního podlaží.

Pozor, v levé části schodiště je plošina pro vozíčkáře. Sejdete 11 schodů dolů a pokračujete rovně chodbou. Držte se podél pravé zdi.

Cestou míjíte čtvery dvojdveře, to jsou vchody do sálu. První dvojdveře jsou falešný vchod a plní funkci dekorace. Je možné, že u nich bude zatažený závěs. U druhých dveří po pravé ruce musíte vyjít dva schody nahoru, potom máte doleva z kopečku a doprava do kopečku uličku podél sedaček. Naproti druhému vchodu je řada sedadel číslo 10. Třetími dveřmi se dostanete do stejné uličky podél sedaček, nyní oproti řadě číslo 5. Posledními dveřmi po pravé ruce projdete do sálu před řadu sedadel číslo 1. Můžete zatočit doprava do uličky podél sedaček.

Na konci chodby je zatažený závěs, za který se nevstupuje.

Všechny dveře od schodiště po levé straně chodby jsou pouze prostory pro zaměstnance. Podél levé zdi stojí gauč, který slouží pro návštěvníky divadla a zároveň může být překážka.

Stručný popis prostor divadla

Sejdete doleva po točících se schodech.

Divadlo se rozkládá ve dvou podlažích.

V prvním jsou po pravé straně šatny, od nich vpravo kavárna a vlevo chodba k toaletám.

Rovně se jde ke schodům dolů do druhého podzemního podlaží.

Pod schody v druhém podzemním podlaží jsou po pravé ruce za sebou 4 vstupy do sálu, první z nich se nepoužívá.

V levé části chodby je gauč a prostory pro zázemí pracovníků.

Cesta zpět

Podrobný popis cesty zpět

Dorazíte stejnou cestou k východu z divadla. Od východu z divadla se dáte pasáží doprava a dorazíte na Václavské náměstí.

Metro Muzeum C:

Po východu z pasáže na Václavském náměstí zatočíte doprava a po pravici minete ulice Štěpánská, Ve Smečkách a Krakovská. Pokračujete rovně s budovou po pravé ruce, kde najdete průchod do podloubí a v něm se nachází vchod do metra C. Pod schody se dáte doleva a dále pokračujete pořád rovně, až se dostanete ke schodům dolů na nástupiště trasy C.

Metro Můstek A/B:

Po východu z pasáže pokračujete rovně až k vozovce, kde zatočíte doleva. Budete se držet pravé strany chodníku a půjdete pořád rovně. Chodník se začne rozšiřovat doprava. Vy ale musíte zachovat rovný směr a po pár metrech narazíte na schody dolů, což je vstup do metra. Pod schody pokračujete rovně, až projdete na druhou stranu vestibulu. Před Vámi budou schody nahoru. Vy se ale dáte před těmito schody doprava a pokračujete podél zdi po levé ruce. Asi po 20 metrech narazíte po levici na odbočku k eskalátorům na nástupiště metra Můstek A. Na konci nástupiště je výtah, který Vás doveze na nástupiště Můstek B.

Tramvaj Václavské náměstí:

Po východu z pasáže na Václavském náměstí zatočíte doleva a jdete s budovou po levé ruce až na její konec. Na konci budovy je odbočka doleva do ulice Vodičkova. Hned na začátku ulice máte zastávku tramvaje Václavské náměstí, odtud jede tramvaj směrem Jindřišská. Pokud potřebujete jet opačným směrem, tak musíte ulici Vodičkova přejít na druhou stranu a pak do ní zatočit. Zastávka je přibližně 50 metrů od křižovatky.

Stručný popis cesty zpět

Vyjdete z pasáže ven a dáte se doprava. Na konci Václavského náměstí se po pravé ruce nachází vstup do metra Muzeum.

Na metro Můstek se po východu z pasáže dáte doleva, před křižovatkou se nalézá vchod do metra.

Na tramvaj se po východu z pasáže dáte také doleva, ale dojdete až na křižovatku s Vodičkovou ulicí, kde je tramvajová zastávka.

Kontakt

Popis trasy vytvořilo Navigační centrum SONS ČR.

Pro další případné upřesnění trasy se s námi neváhejte spojit.

Šťastnou cestu!

Tel: 221 462 412
Email: navigace@sons.cz
www.sons.cz
navigace.sons.cz