Cesta tam

Pro cestu tam jsme vybrali jednu z možných cest, která se zdá být na orientaci nejjednodušší.

Podrobný popis cesty do divadla Komedie (metro Národní třída)

Do stanice metra Národní třída doporučujeme přijet prostředním vozem soupravy.

Poté bude po výstupu z vozu průchod mezi sloupy na nástupiště přímo před Vámi. Použijete-li první dva nebo poslední dva vagóny, bude před Vámi zeď a po výstupu se budete muset vydat ke středu soupravy a až to půjde, projít mezi sloupy na střed nástupiště.

Pokud jste přijeli směrem od Zličína a dostali se na střed nástupiště, jděte vlevo. V opačném případě se musíte vydat vpravo.

Na konci nástupiště jsou dva výtahy, jedou do mezipatra. Vyjedete jedním z výtahů nahoru a pokračujete rovně chodbou, která brzy zatočí doprava. Dorazíte k výtahu, který Vás vyveze na uliční úroveň. Otevřou se dveře před Vámi i za Vámi. Použít můžete jakékoliv, ale pro popis použijeme stejné, kterými jste nastoupili. Po výstupu dojdete až ke zdi před Vámi. Přejdete tak ulici Magdalény Rettigové, tato ulice je slepá, proto zde auta jezdí jen minimálně. U zdi před Vámi zahnete doprava a s budovou po levici dojdete na konec ulice Magdalény Rettigové.

V místě, kde budova po levici skončí, zatočíte doleva, čímž vejdete do ulice Lazarská. Pokračujete s budovou po levici a jdete rovně ulicí Lazarská až na konec budovy. Jakmile budova po levici skončí, bude před Vámi přechod přes ulici Vladislavova. Ulici Vladislavova přejdete a odtud vedou dvě cesty do divadla.

Můžete pokračovat rovně ulicí Lazarská s budovou po levici. Cestou minete výklenek v budově a za výklenkem vstoupíte do druhého vchodu po levici. Od křižovatky urazíte přibližně 35 metrů. Pozor u vchodu jsou dva schody nahoru.

Doporučujeme však spíše použít hlavní vchod, kde je i pokladna.

Tam se dostanete tak, že po přechodu přes Vladislavovu ulici zatočíte doleva. Jdete tedy ulicí Vladislavova s budovou po pravici. Přibližně po 20 metrech bude po pravé ruce vstup do pasáže Vlasty Buriana, kam vejdete.

Podrobný popis cesty do divadla Komedie (tramvaj Lazarská)

Pokud přijedete tramvají do zastávky Lazarská směrem od Václavského náměstí, tak po výstupu na chodník pokračujte, až k budově před Vámi.

Přijedete-li z druhé strany, tak po výstupu se dáte doleva a podél vozovky dorazíte ke kovovému označníku zastávky. U něj se otočíte doleva a přejdete ulici Lazarská. Na protějším chodníku pokračujete, až k budově před Vámi. Jste na stejném místě, jako po výstupu z tramvaje ze směru Václavské náměstí.

U budovy v obou případech zatočíte doprava a pokračujete s budovou po levici. Jdete rovně ulicí Lazarská až na konec budovy. Jakmile budova po levici skončí, bude před Vámi přechod přes ulici Vladislavova, který přejdete. Odtud vedou dvě cesty do divadla.

Můžete pokračovat rovně ulicí Lazarská s budovou po levici. Cestou minete výklenek v budově a za výklenkem vstoupíte do druhého vchodu po levici. Od křižovatky jste urazili přibližně 35 metrů. Pozor u vchodu jsou dva schody nahoru.

Doporučujeme však spíše užít hlavní vchod, kde je i pokladna.

Tam se dostanete tak, že po přechodu přes Vladislavovu ulici zatočíte doleva. Jdete tedy ulicí Vladislavova s budovou po pravici. Přibližně po 20 metrech bude po pravé ruce vstup do pasáže Vlasty Buriana, kam vejdete.

Stručný popis cesty do divadla Komedie

Tramvaj zastavuje v ulici Lazarská, pokud jste přijeli směrem od Václavského náměstí, tak se budete vracet k první odbočce doleva. V opačném případě přejdete ulici a pokračujete po směru jízdy tramvaje, až k první odbočce doleva. Je to ulice Vladislavova. Jeden vchod do divadla je při pokračování ulicí Lazarská asi 35 metrů po levé straně.

Druhý vchod a pokladna se nachází v ulici Vladislavova, kde po 20 metrech po pravé straně vejdete do pasáže Vlasty Buriana.

Pokud přijedete metrem na Národní třídu, tak pro cestu na povrch použijete výtah, který Vás vyveze do ulice Magdalény Rettigové. Ulicí Magdalény Rettigové můžete jít jen jedním směrem a dorazíte k ulici Lazarská. Na rohu zatočíte doleva a po ulici Lazarská půjdete k první odbočce vlevo, která vede do Vladislavovy ulice.

Jeden vchod do divadla je při pokračování ulicí Lazarská asi 35 metrů po levé straně.

Druhý vchod a pokladna je v ulici Vladislavova, kde po 20 metrech po pravé straně vejdete do pasáže Vlasty Buriana.

V pasáži Vlasty Buriana (popis divadla)

Po vstupu do pasáže jděte rovně, ale držte se podél pravé stěny až k výklenku, kde je okénko pokladny divadla Komedie. Pokud budete pokračovat pasáží dále, tak po pravé straně dojdete k dalšímu výklenku. V něm jsou dvoje prosklené dvojdveře. První dveře se nepoužívají a druhými dvojdveřmi se dostanete do divadla, konkrétně do kavárny divadla. Pokud budete pasáží pokračovat až na konec, tak vyjdete na chodník v ulici Jungmannova.

Po vstupu do kavárny divadla Komedie se ocitnete v celkem velké obdélníkové místnosti. Napravo od vchodu jsou stolečky, druhé dvojdveře se proto pro vstup do divadla nepoužívají. Podél pravé zdi je pult kavárny. Uprostřed kavárny se nachází prostor s oválným boxem na stolky.

Tudy není vhodné procházet, je tu málo místa. Ulička skrz kavárnu se nachází od vchodu mírně doprava, potom zatočíte mírně doleva. Projdete tak mezi boxem a barovým pultem. Vzadu v pravém rohu je umístěn pult na zmrzlinu. Na protější straně kavárny je druhý vchod, a to z ulice Lazarská.

Nalevo od vchodu, kterým do kavárny vstoupíte, jsou schody dolů. Jedny vedou hned u vchodu a druhé schody jsou na protější straně.

Od vchodu zatočíte doleva a sejdete 12 schodů dolů do mezipatra. V mezipatře zatočíte doprava a podél levé zdi budou další stolečky. Po pravé ruce máte schody dolů do prvního podzemního podlaží. Pokud nezatočíte na schody dolů a v mezipatře půjdete až na konec, tak po pravici budou schody nahoru vedoucí zpět do kavárny.

Pokud půjdete dolů, v mezipatře zatočte doprava a sejděte dalších 12 schodů dolů.

První podzemní podlaží (toalety, šatny pro balkón, balkón)

Nacházíte se v obdélníkové místnosti a před Vámi jsou čtyři sloupy, které tvoří obdélník uprostřed této místnosti. Mezi sloupy jsou opět stolečky kavárny. Tady pod schody stává biletář, který kontroluje vstupenky.

Na zdi před Vámi jsou v levém i pravém rohu dveře. Jsou to vstupy na balkón. Balkón se v tomto divadle využívá jen minimálně a jeho prostor není zcela bezpečný, proto bez doprovodu balkón nedoporučujeme používat.

Ve zdi nalevo od schodů skoro na konci jsou dveře, těmi se vstupuje do šatny pro balkóny. Šatna je tvořena jednotlivými skřínkami.

Ve zdi hlavní místnosti vpravo jsou prosklené dveře a za nimi menší místnost. Když vejdete do místnosti, tak po pravici minete dámské toalety, další dveře vedou na pánské toalety. Za dveřmi po levici jsou sklady, kam není volný přístup.

Dámské toalety:

Po pravé ruce je umístěno umyvadlo a na konci chodbičky jsou před Vámi dvě kabinky.

Pánské toalety:

Po levé ruce je umístěno umyvadlo a na konci chodbičky jsou před Vámi dvě kabinky.

Pokud u schodiště zatočíte doprava a znovu doprava, nebo doleva a znovu doleva, tak před Vámi bude schodiště do druhého podzemního podlaží. Schody bývají uzavřeny mřížemi, pokud není představení.

Sejdete dvanáct schodů dolu a dostanete se opět do mezipatra, kde zatočíte doleva a znovu doleva na dalších 12 schodů dolu. V mezipatře pod schody je po pravé ruce překážka v podobě sochy, dále je v rohu stojan na letáky.

Druhé podzemní podlaží (hlavní sál, šatny, toalety)

Jste v obdélníkové místnosti a před Vámi jsou čtyři sloupy, které tvoří obdélník uprostřed této místnosti. Mezi sloupy jsou dva gauče, postavené naproti sobě a stojí kolmo ke schodišti.

Dámské toalety:

Pod schody zatočíte doleva a po levé ruce jsou vstupní dveře. Vejdete dovnitř, po levé ruce se nachází umyvadla. V přímém směru dojdete ke čtyřem schodům dolů, pak chodbička zatočí doleva a hned doprava. Po pravé ruce jsou tři kabinky a po levé ještě jedna kabinka.

Pánské toalety:

Pod schody zatočíte doprava a po pravé ruce jsou dveře. Vejdete dovnitř a v přímém směru sejdete čtyři schody dolů. Po pravé ruce se nachází umyvadlo a po levé ruce je chodbička, ve které jsou po levici dvě kabinky a po pravé ruce pisoáry.

Šatny:

Pod schody zatočíte doprava a před Vámi je menší místnost navazující na hlavní prostor. V menší místnosti se nachází šatny tvořené jednotlivými skřínkami.

Hlavní sál má vchody ve zdi naproti schodišti. Jeden je v levém a druhý v pravém rohu místnosti. Do sálu se vchází dvojdveřmi, kterými se dostanete do malé chodbičky, za kterou následují druhé dvojdveře do sálu. V sále vede ulička v přímém směru mírně z kopečku. Na jedné straně míjíte řady sedadel a na druhé straně jdete podél zdi. První dvě řady sedadel nejsou průchozí. Uprostřed těchto dvou řad je překážka v podobě zvukařského pultu. Ostatními řadami sedadel jde projít až na druhou stranu.

Stručně prostor divadla Rokoko

Vstup vede rovnou do kavárny divadla. Vpravo je barový pult a vlevo najdete schody dolů. Schody mají mezipatro.

V prvním podzemním podlaží jsou uprostřed kavárenské stolky a vstup na balkóny. Vpravo najdete toalety.

Schody pokračují dále dolů opět s lomením v mezipatře.

V druhém podzemním podlaží jsou naproti před Vámi po stranách vstupy do hlavního sálu.

Šatna se nachází ve vedlejší místnosti vpravo, dámské toalety od schodů vlevo, pánské vpravo.

Cesta zpět

Podrobný popis cesty zpět

Ze sálu vyjdete a vracíte se stejnou cestou až ke schodišti. Potom co z hlavního sálu dorazíte ke schodišti, vyjdete schody a dáte se doprava a znovu doprava na schody nahoru.

Dostanete se do prvního podzemního podlaží. Nad schody zatočíte doprava a opět doprava na další schody nahoru. Nad schody musíte naposledy doprava a znovu doprava na poslední schody nahoru.

Vyjdete do kavárny, po levici minete stoleček a po pravici box se stolečky. Po levici jsou za stolečkem dveře, kterými se dostanete do krátké chodby, pak sejdete dva schody dolů a vyjdete na chodníku v ulici Lazarská.

Na chodníku zatočíte doprava a jdete ulicí Lazarská s budovou po pravici. Jakmile budova po pravici skončí, přejděte rovně přes přechod ulici Vladislavovu přicházející zprava. Dále pak stále pokračujete ulicí Lazarská s budovou po pravici. V místě, kde budova skončí, se vlevo nachází zastávka tramvaje Lazarská. Sem přijíždí tramvaj ze směru od Václavského náměstí. Pokud chcete na Václavské náměstí, musíte přejít na druhou stranu ulice. Nejlépe ulici přejdete tady na konci budovy. Nejsou zde ostrůvky a nastupuje se přímo z chodníku.

Pokud chcete na metro Národní třída, pokračujte rovně k přechodu přes ulici Magdalény Rettigové. Ulici přejdete a zatočíte doprava. Vejdete do uličky Magdalény Rettigové a jdete s budovou po levici. Na konci budovy je před Vámi výtah, kterým se dostanete do propojovací chodby, kterou se vydáte na nástupiště metra Národní třída.

Stručný popis cesty zpět

Dveřmi nalevo od schodů vyjdete z divadla a dostanete se na chodník v ulici Lazarská. Dáte se doprava, kde narazíte u druhé odbočky vpravo na zastávku tramvaje. Na metro zatočíte na druhé odbočce vpravo, kde se nachází vstup do metra.

Kontakt

Popis trasy vytvořilo Navigační centrum SONS ČR.

Pro další případné upřesnění trasy se s námi neváhejte spojit.

Šťastnou cestu!

Tel: 221 462 412
Email: navigace@sons.cz
www.sons.cz
navigace.sons.cz

Šatna se nachází ve vedlejší místnosti vpravo, dámské toalety od schodů vlevo, pánské vpravo.