Cesta tam

K hlavní pokladně se dá dostat více způsoby, pro jednoduchost popíšeme pouze vstup přes pasáž Rokoko.

Podrobný popis cesty do centrální pokladny Městských divadel pražských (metro Muzeum)

Pokud přijedete metrem do stanice Muzeum na trase A, pro východ z metra doporučujeme nejdříve přestup na trasu C, jelikož tam z nástupiště vede pouze jeden východ. Přestupuje se pomocí eskalátorů na konci nástupiště.

V případě, že přijedete metrem na trase A ve směru Motol, musíte nejdříve projít mezi sloupy do středu stanice a pak se dát vpravo. Pokud přijedete z opačného směru, dáte se vlevo.

Projdete přestupní chodbou, až se dostanete k eskalátorům, kterými vyjedete na nástupiště metra C. Nad eskalátory zatočíte doleva a znovu doleva, vydáte se vlastně kolem nich zpět, protože východ z metra máte za zády. Drážky v podlaze Vás dovedou až k výstupním eskalátorům. Oba jedou nahoru. Vlevo od nich je pevné schodiště.

Pokud přijedete do stanice Muzeum metrem trasy C ve směru Letňany, po výstupu půjdete vlevo. V opačném případě se po výstupu dáte doprava. Opět Vás drážky dovedou k výstupním eskalátorům.

Jakmile se dostanete z nástupiště do vestibulu, pokračujete v přímém směru. Projdete skleněnými dveřmi a budete pokračovat stále přímo až nakonec poměrně dlouhé chodby. Nejvhodnější je jít podél pravé strany, protože uprostřed jsou překážky v podobě sloupů a stánků. Cestou minete dvě odbočky doprava na pevné schody. Vy použijete třetí odbočku doprava, která je na konci chodby. Dostanete se na pevné schody. Tudy vyjdete na Václavské náměstí a dáte se doleva z mírného kopce dolů. Budovy budete mít po levé ruce. Nejprve dorazíte k první odbočce vlevo do ulice Krakovská, tu přejdete a pokračujete stále rovně dolů po Václavském náměstí.

Následují odbočky do ulice Ve Smečkách a dále do ulice Štěpánská. Obě ulice přejdete a pokračujete rovně. V dalším bloku asi po 25 metrech narazíte po levici na vstup do pasáže Rokoko. Je to první vchod do budovy, který nemá dveře.

Podrobný popis cesty do centrální pokladny Městských divadel pražských (tramvaj Václavské náměstí)

Pokud přijedete tramvají do zastávky Václavské náměstí směrem od zastávky Jindřišská, tak vystoupíte z tramvaje přímo na chodník u pasáže Světozor. Jste v ulici Vodičkova a musíte se dostat na protější stranu silnice. Proto nechte tramvaj odjet a přejděte ulici. Není zde přechod, nezáleží tedy na tom, kde přesně ulici přejdete.

Na protějším chodníku se dáte doleva a jdete ulicí Vodičkova až na konec budovy. Jakmile budova skončí, dejte se doprava směrem vzhůru po Václavském náměstí.

Jdete s budovou po pravici, až narazíte na vstup do pasáže Rokoko. Vchod do pasáže je přibližně 50 metrů od rohu.

Přijedete-li směrem od zastávky Vodičkova, tak vystoupíte na chodník a dojdete v přímém směru až k budově před Vámi. Zatočíte doleva a jdete ulicí Vodičkova až na konec budovy. Jakmile budova skončí, dejte se doprava směrem vzhůru po Václavském náměstí.

Jdete s budovou po pravici, až vpravo narazíte na vstup do pasáže Rokoko. Vchod do pasáže je na pravé straně přibližně 50 metrů od rohu.

Podrobný popis cesty do centrální pokladny Městských divadel pražských (metro Můstek)

Abychom cestu nekomplikovali spoustou východů z metra, popíšeme cestu výtahem, je to nejjednodušší způsob, jak se z metra dostat.

Pokud přijedete metrem trasy B ve směru Zličín, dáte se po výstupu ze soupravy doleva, v případě příjezdu z opačného směru se dáte doprava. Na konci nástupiště se po levé ruce nachází vstup do malé místnosti, ve které je po pravé ruce výtah jedoucí na nástupiště trasy A a do propojovací chodby.

Pokud přijedete metrem trasy A ve směru nemocnice Motol, tak se po výstupu dáte doprava. Pokud přijedete z opačného směru, dáte se doleva. Před koncem nástupiště v úrovni předposledních sloupů je uprostřed nástupiště kabina výtahu. Naproti dveřím výtahu jsou eskalátory pro přestup na trasu B. Výtahem můžete jet dolů na nástupiště B, nebo nahoru do propojovací chodby.

Vstup do výtahu se nachází naproti Vám ve směru, kterým jste šli přes nástupiště.

Použijte výtah a vystupte v propojovací chodbě. Pokračujte chodbou v přímém směru podél pravé zdi. Až narazíte na odbočku, zahnete doprava a po pár metrech dorazíte ke dvěma výtahům. Oba výtahy jedou na povrch. Vyvezou vás na spodní část Václavského náměstí pod ulici Vodičkova.

Dáte se do kopce, tedy s budovou po pravé ruce. První odbočka doprava vede do ulice Vodičkova. Tu přejdete a pokračujete rovně po Václavském náměstí s budovou po pravé ruce, až narazíte na vstup do pasáže Rokoko. Vchod do pasáže je na pravé straně přibližně 50 metrů od rohu.

Stručný popis do centrální pokladny Městských divadel pražských

Tramvaj v zastávce Václavské náměstí zastavuje na začátku ulice Vodičkova. Dorazíte k Václavskému náměstí a dáte se doprava. Za rohem přibližně po 50 metrech bude po pravé ruce vstup do pasáže Rokoko.

Pokud přijedete metrem na Muzeum, tak se dostanete na povrch Václavského náměstí a jdete po levé straně dolů z kopce. Minete ulice Krakovská, Ve Smečkách a Štěpánská. V dalším bloku je vchod do pasáže Rokoko.

Z metra Můstek se musíte dostat na povrch Václavského náměstí, poté se dáte do kopce po pravé straně. Přejdete ulici Vodičkova a v dalším bloku se nachází vchod do pasáže Rokoko.

V pasáži Rokoko a cesta do centrální pokladny Městských divadel pražských

Vstoupíte do pasáže, což je chodba široká asi čtyři metry. Hned na začátku minete po levici překážku v podobě sloupu s rozměry metr krát metr. Pokračujete dál chodbou se zdí po levici. Po pár metrech minete po levé ruce vstup do hotelu, další vchod po levé ruce vede do divadla Rokoko. Vchod do hotelu i do divadla je umístěn v malém výklenku.

Odtud doporučujeme přesun na pravou stranu chodby. Podél zdi dorazíte až na konec chodby, kde zatočíte doleva a jdete se zdí po pravé ruce. Minete okénko pokladny divadla Rokoko a pak zeď po pravici končí. Na konci zdi zatočíte doprava a jdete propojovací chodbou asi 20 metrů.

Přibližně po 10 metrech vyjdete dva schody nahoru a po dalších 10 metrech vejdete do pasáže Lucerna.

Pokud se dáte pasáží Lucerna doprava, tak hned na začátku máte po pravici schody nahoru do kina Lucerna. Když schody minete a budete pasáží pokračovat, tak vyjdete na ulici Vodičkova, kde je nad vchodem nápis Lucerna.

Od propojovací chodby vlevo minete na rohu kavárnu se stolky a dále pasáž Lucerna pokračuje až do ulice Štěpánská.

Vy ale z propojovací chodby pokračujete v přímém směru, přejdete pasáž Lucerna a až dorazíte k protější zdi či ke schodišti, tak se dáte doleva a se zdí po pravici ujdete pár metrů. Cestou minete malý výklenek s vchodem, a pak dorazíte k odbočce do další propojovací chodby.

Zatočíte tady doprava a jdete propojovací chodbou. Zeď si necháte po pravé ruce a chodba se brzy v pravé části zúží. Pokračujete chodbou rovně a dávejte pozor, po chvíli bude následovat 5 schodů dolů. Schody sejdete a pokračujete stále podél pravé zdi.

Minete po pravé ruce druhou pasáž vedoucí na Vodičkovu ulici. Nad vchodem není žádný nápis. U vchodu je číslo domu 701/34.

Odbočku minete a pokračujete rovně podél pravé zdi. Přibližně po 10 metrech následuje další odbočka vpravo. Když sejdete šest schodů dolů, na konci chodby se dostanete na Vodičkovu ulici. Nad tímto vchodem je nápis Prague Fear House a Horror Bar.

Odbočku opět minete a pokračujete rovně propojovací chodbou podél zdi po pravici. Brzy narazíte na reklamní tabuli s nápisem TADY, hned za ní po pravé ruce je vchod do Centrální pokladny Městských divadel pražských.

Pozor, u vchodu je malý schod nahoru. Obvykle je u dveří v pasáži dřevěná šikmina, konkrétně nájezd pro kočárky. Velikost překážky je přibližně 70 krát 70 centimetrů a vysoká je asi 10 centimetrů. Tato překážka v podobě nájezdu tady být nemusí, schod u vchodu ale bude v každém případě, tak pozor na něj.

Vejdete dovnitř a vlevo od vchodu se nachází pult pokladny. Vpravo od vchodu je několik míst na sezení a prostor, kde se prodávají různé propagační materiály.

Minete-li vstup do pokladny, můžete pokračovat propojovací chodbou dále.

Chodba se nejdříve rozšíří doprava a pak po pravé ruce narazíte na prosklené samootevírací dveře. Pokud dveřmi projdete, tak v pasáži minete po pravici stolky kavárny, za kterými následují další prosklené dveře. Chodbou pak vyjdete až na Vodičkovu ulici. Nad tímto vchodem je nápis J. Novák a u vchodu jsou po stranách dva nízké sloupky.

Když neprojdete samootvíracími skleněnými dveřmi a budete pokračovat propojovací chodbou, tak přibližně po 25 metrech dojdete na další a zároveň poslední odbočku doprava. Pokud do ní zatočíte, tak doporučujeme jít podél levé zdi. První dveře po levici jsou vchod do pokladny divadla ABC, dále následují dva vchody do divadla ABC. První z nich se nepoužívá. Cestou dále sejdete tři schody dolů, prostor se rozšíří a pokračujete rovně. Chodba se pak zase zúží a sejdete dva schody dolů. Následuje chodba vedoucí na ulici Vodičkova. V chodbě minete po pravé ruce stolečky cukrárny. U tohoto vchodu do pasáže je nápis Divadlo ABC a U Nováků.

Pokud jste v propojovací chodbě nezatočili poslední odbočkou doprava a pokračovali rovně, tak vyjdete z pasáže v ulici V Jámě.

Stručný popis cesty pasáží do hlavní pokladny divadel pražských

Do pasáže Rokoko vstoupíte z Václavského náměstí.

Pasáž vede v podstatě skrz domy souběžně s ulicemi Štěpánská zleva a Vodičkova zprava.

Nejprve míjíte vlevo vchod do hotelu a pak do divadla Rokoko.

V přímém směru dojdete pasáží Rokoko až na její konec, kde před Vámi bude pokladna divadla Rokoko. Na konci pasáže chodba uskakuje doleva, takže se posunete o pár metrů vlevo a pokračujete propojovací chodbou.

Pokračujete rovně spojovací chodbou, překonáte dva schody nahoru a dojdete do příčné pasáže Lucerna.

Přejdete ji a s odskokem opět pár metrů vlevo pokračujete v přímém směru propojovací pasáží.

Pozor, cestou sejdete pět schodů dolů. Potom minete vpravo dvě odbočky do pasáží vedoucích na ulici Vodičkova. Pár metrů za druhou odbočkou po pravici najdete centrální pokladnu Městských divadel pražských.

Pasáž pokračuje dále a minete další odbočku do ulice Vodičkova, pak následuje poslední odbočka doprava. Ta vede k pokladně a divadlu ABC, na konci pasáže je opět východ do ulice Vodičkova.

Pasáží se dá pokračovat rovně až do ulice V Jámě.

Cesta zpět

Pro východ můžete použít jakoukoliv pasáž vedoucí na Vodičkovu ulici, pasáž vedoucí na ulici V Jámě, nebo také přímo na Václavské náměstí. Zde popíšeme stejnou cestu, jakou jste přišli z Václavského náměstí.

Podrobný popis cesty zpět

Po východu z centrální pokladny Městských divadel pražských, zatočíte doleva a jdete propojovací chodbou. Po levici míjíte odbočku do pasáže vedoucí na Vodičkovu ulici. Nad vchodem do této pasáže je nápis Prague Fear House a Horror Bar. Tato odbočka je bez dveří.

Odbočku minete a pokračujete propojovací chodbou. Následuje po levici další odbočka do pasáže, kterou se dá projít na Vodičkovu ulici. Na ulici nad pasáží není žádný nápis. Je tam jen číslo domu 701/34. I tato odbočka je bez dveří.

Odbočku opět minete a pokračujete propojovací chodbou stále rovně, až narazíte na pět schodů nahoru. Schody vyjdete a pokračujete chodbou rovně.

Chodba se po levici rozšíří a přibližně po pěti metrech tato chodba končí. Je tady odbočka do pasáže Lucerna.

Na konci chodby zatočíte doleva a jdete pasáží Lucerna se zdí po levici. Prakticky hned bude po levici výklenek, za kterým podél levé zdi narazíte na schody vedoucí doleva a nahoru. Před schodištěm se otočíte doprava a přejdete pasáž Lucerna na protější stranu. Po pravici minete stolečky kavárny a vlevo od Vás schodiště nahoru do kina Lucerna. Před Vámi bude chodba, která vede do pasáže Rokoko.
Pokračujete rovně chodbou, která je před Vámi. Po pár metrech narazíte na dva schody vedoucí dolů.
Hned pod schody zatočíte doleva, po levici se nachází pokladna divadla Rokoko, po pravici pasáž Rokoko.

Zatočíte zde doprava a před Vámi je pasáž Rokoko. Vlevo i vpravo mohou být překážky v podobě reklamních stojanů. Dále bude po pravici v chodbě terasa se stolečky Costa Coffee. Kolem dokola je zábradlí. Chodba se pak znovu rozšíří o terasu se stolky. Minete po pravici vchod do divadla Rokoko a na konci chodby bude na pravé straně překážka v podobě sloupu. Následuje východ z pasáže na Václavské náměstí.

Metro Muzeum C:

Po východu z pasáže na Václavském náměstí zatočíte doprava a po pravici minete ulice Štěpánská, Ve Smečkách a Krakovská. Pokračujete rovně s budovou po pravé ruce, kde najdete průchod do podloubí a v něm se nachází vchod do metra C. Pod schody se dáte doleva a dále pokračujete pořád rovně, až se dostanete ke schodům dolů na nástupiště trasy C.

Metro Můstek A/B:

Po východu z pasáže pokračujete rovně až k vozovce, kde zatočíte doleva. Budete se držet pravé strany chodníku a půjdete pořád rovně. Chodník se začne rozšiřovat doprava. Vy ale musíte zachovat rovný směr a po pár metrech narazíte na schody dolů, což je vstup do metra. Pod schody pokračujete rovně, až projdete na druhou stranu vestibulu. Před Vámi budou schody nahoru. Vy se ale dáte před těmito schody doprava a pokračujete podél zdi po levé ruce. Asi po 20 metrech narazíte po levici na odbočku k eskalátorům na nástupiště metra Můstek A. Na konci nástupiště je výtah, který Vás doveze na nástupiště Můstek B.

Tramvaj Václavské náměstí:

Po východu z pasáže na Václavském náměstí zatočíte doleva a jdete s budovou po levé ruce až na její konec. Na konci budovy je odbočka doleva do ulice Vodičkova. Hned na začátku ulice máte zastávku tramvaje Václavské náměstí, odtud jede tramvaj směrem Jindřišská. Pokud potřebujete jet opačným směrem, tak musíte ulici Vodičkova přejít na druhou stranu a pak do ní zatočit. Zastávka je přibližně 50 metrů od křižovatky.

Stručný popis cesty zpět

Vrátíte se na Václavské náměstí a dáte se doprava. Na konci Václavského náměstí je po pravé ruce vstup do metra Muzeum.

Vchod do stanice metra Můstek je na křižovatce Vodičkova a Václavské náměstí.

Tramvaje zastavují na začátku ulice Vodičkova u Václavského náměstí.

Kontakt

Popis trasy vytvořilo Navigační centrum SONS ČR.

Pro další případné upřesnění trasy se s námi neváhejte spojit.

Šťastnou cestu!

Tel: 221 462 412
Email: navigace@sons.cz
www.sons.cz
navigace.sons.cz