Cesta tam

Pro cestu tam jsme vybrali jednu z možných cest, která se zdá být pro orientaci nejjednodušší. Půjde o cestu přes vchod do pasáže U Nováků.

Podrobný popis cesty do divadla ABC (metro Muzeum)

Pokud přijedete metrem do stanice Muzeum na trase A, pro východ z metra doporučujeme nejdříve přestup na trasu C, jelikož tam z nástupiště vede pouze jeden východ. Přestupuje se pomocí eskalátorů na konci nástupiště.

V případě, že přijedete metrem na trase A ve směru Motol, musíte nejdříve projít mezi sloupy do středu stanice a pak se dát vpravo. Pokud přijedete z opačného směru, dáte se vlevo.

Projdete přestupní chodbou, až se dostanete k eskalátorům, kterými vyjedete na nástupiště metra C. Nad eskalátory zatočíte doleva a znovu doleva, vydáte se vlastně kolem nich zpět, protože východ z metra máte za zády. Drážky v podlaze Vás dovedou až k výstupním eskalátorům. Oba jedou nahoru. Vlevo od nich je pevné schodiště.

Pokud přijedete do stanice Muzeum metrem trasy C ve směru Letňany, po výstupu půjdete vlevo. V opačném případě se po výstupu dáte doprava. Opět Vás drážky dovedou k výstupním eskalátorům.

Jakmile se dostanete z nástupiště do vestibulu, pokračujete v přímém směru. Projdete skleněnými dveřmi a budete pokračovat stále přímo až nakonec poměrně dlouhé chodby. Nejvhodnější je jít podél pravé strany, protože uprostřed jsou překážky v podobě sloupů a stánků. Cestou minete dvě odbočky doprava na pevné schody. Vy použijete třetí odbočku doprava, která je na konci chodby. Dostanete se na pevné schody. Tudy vyjdete na Václavské náměstí a dáte se doleva z mírného kopce dolů. Budovy budete mít po levé ruce. Nejprve dorazíte k první odbočce vlevo do ulice Krakovská, tu přejdete a pokračujete stále rovně dolů po Václavském náměstí.

Následují odbočky do ulice Ve Smečkách a dále do ulice Štěpánská. Obě ulice přejdete a pokračujete rovně. Další odbočka doleva vede do ulice Vodičkova, po které jezdí tramvaje.

Zahnete doleva a jdete ulicí Vodičkova s budovou po levé ruce přibližně 190 metrů. Cestou minete po levici průchod do metra, dále následují čtyři vstupy do pasáží. Po 190 metrech narazíte na pruh reliéfní dlažby, který upozorňuje na přechod po pravici. Hned za tímto pruhem z reliéfní dlažby je po levici vchod do pasáže U Nováků, ve které se nachází divadlo ABC.

Podrobný popis cesty do divadla ABC (tramvaj Václavské náměstí)

Pokud přijedete tramvají do zastávky Václavské náměstí směrem od zastávky Jindřišská, tak vystoupíte z tramvaje přímo na chodník u pasáže Světozor. Jste v ulici Vodičkova a musíte se dostat na protější stranu silnice. Proto nechte tramvaj odjet a přejděte ulici. Není zde přechod, nezáleží tedy na tom, kde přesně ulici přejdete.

Na protějším chodníku se dáte doprava a půjdete ulicí Vodičkova s budovou po levé ruce přibližně 130 metrů. Cestou minete po levici čtyři vstupy do pasáží. Po 130 metrech narazíte na pruh reliéfní dlažby, který upozorňuje na přechod, který máte po pravici. Hned za pruhem z reliéfní dlažby je po levici vchod do pasáže U Nováků, ve které se nachází divadlo ABC.

V případě, že do zastávky Václavské náměstí přijedete ze směru od zastávky Vodičkova, tak opět vystoupíte na chodník v ulici Vodičkova. Po výstupu z tramvaje dojdete v přímém směru k budově, kde zatočíte doprava. Půjdete ulicí Vodičkova s budovou po levé ruce přibližně 190 metrů. Cestou minete po levici průchod do metra, dále následují čtyři vstupy do pasáží. Po 190 metrech narazíte na pruh reliéfní dlažby, který upozorňuje na přechod po pravici. Hned za pruhem z reliéfní dlažby je po levici vchod do pasáže U Nováků, ve které se nachází divadlo ABC.

Podrobný popis cesty do divadla ABC (metro Můstek)

Abychom cestu nekomplikovali spoustou východů z metra, popíšeme cestu výtahem, je to nejjednodušší způsob, jak se z metra dostat.

Pokud přijedete metrem trasy B ve směru Zličín, dáte se po výstupu ze soupravy doleva, v případě příjezdu z opačného směru se dáte doprava. Na konci nástupiště se po levé ruce nachází vstup do malé místnosti, ve které je po pravé ruce výtah jedoucí na nástupiště trasy A a do propojovací chodby.

Pokud přijedete metrem trasy A ve směru nemocnice Motol, tak se po výstupu dáte doprava. Pokud přijedete z opačného směru, dáte se doleva. Před koncem nástupiště v úrovni předposledních sloupů je uprostřed nástupiště kabina výtahu. Naproti dveřím výtahu jsou eskalátory pro přestup na trasu B. Výtahem můžete jet dolů na nástupiště B, nebo nahoru do propojovací chodby.

Vstup do výtahu se nachází naproti Vám ve směru, kterým jste šli přes nástupiště.

Použijte výtah a vystupte v propojovací chodbě. Pokračujte chodbou v přímém směru podél pravé zdi. Až narazíte na odbočku, zahnete doprava a po pár metrech dorazíte ke dvěma výtahům. Oba výtahy jedou na povrch. Vyvezou vás na spodní část Václavského náměstí pod ulici Vodičkova.

Dáte se do kopce, tedy s budovou po pravé ruce. První odbočka doprava vede do ulice Vodičkova. Ulici Vodičkova přejdete a pak do ní vpravo zahnete.

Jdete ulicí Vodičkova s budovami po levé ruce přibližně 190 metrů. Cestou minete po levici průchod do metra, následují čtyři vstupy do pasáží. Po 190 metrech narazíte na pruh reliéfní dlažby, který upozorňuje na přechod po pravici. Hned za pruhem z reliéfní dlažby je po levici vchod do pasáže U Nováků, ve které se nachází divadlo ABC.

Stručný popis cesty do divadla ABC

Tramvaj zastavuje na začátku ulice Vodičkova před Václavským náměstím. Divadlo ABC se nachází asi 190 metrů vlevo, jdete-li ulicí Vodičkova směrem od Václavského náměst

Pokud přijedete metrem, použijte východ na Václavské náměstí.
Na náměstí jděte k ulici Vodičkova. Je to ulice s tramvajovou tratí, která protíná Václavské náměstí uprostřed jeho délky. V ulici Vodičkova přibližně po 190 metrech je po levé ruce vchod do pasáže U Nováků, ve které se nachází divadlo A.

V pasáži U Nováků (cesta pasáží a popis divadla)

Vstoupíte do pasáže, jde o chodbu širokou asi čtyři metry. Po obou stranách pasáže jsou obchody. Přibližně po 20 metrech narazíte na levé straně chodby na překážku v podobě stolků u cukrárny. Následují dva schody nahoru, potom se chodba na obou stranách rozšiřuje. Pokračujete stále rovně a po dalších přibližně 20 metrech se chodba opět zúží do původní šířky a před Vámi budou schody nahoru. Nad schody po pravé ruce narazíte na dveře. První a druhé jsou vchody do divadla, další dveře jsou vchod do večerní pokladny divadla ABC. Pokladna bývá otevřená hodinu před představením a je uvnitř místnosti.

Pro vstup do divadla použijete první dveře od schodů. Dostanete se do místnosti čtvercového tvaru. Na levé straně se nachází stolky a jiné překážky. Od dveří doporučujeme pokračovat podél pravé zdi. Jakmile narazíte čelně na zeď, zatočíte doleva a po pár metrech následují schody směrem dolů. Sejdete 12 schodů, schodiště poté zatočí doleva a pokračuje dalších 15 schodů.

První podzemní podlaží (toalety, šatny, kavárna a balkóny)

Pod schody následuje další čtvercový prostor. Na protější straně vedou jiné schody nahoru. Toto schodiště se nepoužívá. Je to vchod jen pro zaměstnance, případně nouzový východ.
Pod schody můžete zatočit doleva nebo doprava.

Vpravo:

Pod schody zatočíte doprava. Hned na začátku této chodby jsou vchody na toalety. Vpravo je vchod na pánské toalety a vlevo dámské.

Pokud vejdete dovnitř na pánské toalety, po levici minete umyvadla, pak chodba zatočí doleva a po pravé ruce jsou pisoáry. Na levé straně a naproti Vám jsou tři kabinky.

Na dámských toaletách minete po vstupu na levé straně tři umyvadla, na konci chodby je malá místnost a v ní tři kabinky.
Vrátíme se před toalety a pokračujeme chodbou. Po dveřích vedoucích na toalety následují nalevo i napravo šatny.

Na konci chodby jsou dveře, kterými se vstupuje do kavárny. V kavárně je nalevo pult, podél pravé a protější zdi jsou stolky.

Vlevo:

Od hlavního schodiště zatočíte doleva. Hned na začátku této chodby je po levé i pravé ruce odbočka do chodby vedoucí ke schodům dolů do druhého podzemního podlaží, kde se nachází malá scéna a hlavní sál divadla. Tuto část si popíšeme později.

Od hlavního schodiště zatočíte doleva, minete po levici i pravici schody dolů a před Vámi budou dveře, kterými se prochází k balkónům.

Dostanete se do místnosti ve tvaru U. Místnost rozděluje balkóny na levou a pravou stranu. Obě strany jsou stejné, jen zrcadlově obrácené, popíšeme zde proto jen jednu stranu.

U vchodu do místnosti si dejte pozor na překážku v podobě dvou barových stolků. Stolky jsou nalevo i napravo od dveří podél zdi.

Projdete dveřmi k balkónům a dojdete až ke zdi před Vámi, kde se dáte doleva. Místnost, nebo přesněji chodba, se stočí doprava a první dveře po pravé ruce jsou vchod na balkón. Tady pozor, prostor je členitý a jsou v něm schody. Když projdete dveřmi do sálu, po pravé ruce se nacházejí tři řady sedadel.

K první řadě sedadel se dejte hned doprava a po čtyřech schodech nahoru. Od vchodu asi metr rovně a doprava se dostanete k druhé řadě sedadel, kde nejsou schody. Pokud od dveří dojdete v přímém směru až k zábradlí před Vámi, tak můžete zatočit doleva i doprava. Sejdete dva schody a dostanete se k poslední řadě sedadel na balkóně.

Vrátíme se zpět na chodbu. Pokud budete pokračovat chodbou dál a minete vchod na balkón, tak chodba brzy končí. Jsou zde dveře, ale vedou pouze do prostorů pro zaměstnance.

Dále se vydáme dolů do druhého podzemního podlaží. Vrátíte se tedy k hlavnímu schodišti a zatočíte doleva. Neprocházíte dveřmi k balkonům, ale zatočíte doleva nebo doprava a po pár metrech narazíte na schody dolů do druhého podzemního podlaží. Oboje schody vedou k hlavnímu sálu a malé scéně.

Druhé podzemní podlaží (toalety, malá scéna, hlavní sál, lóže)

Popíšeme pouze jednu stranu, ta druhá je stejná jen zrcadlově otočena. Od hlavního schodiště v prvním podzemním podlaží se dáte doleva a hned znovu doleva. Po pár metrech narazíte na čtyři schody dolů, schodiště potom zatočí doleva na další 3 schody dolů, nakonec schodiště zatočí opět doleva a sejdete 16 schodů. Pod schody je čtvercový prostor a naproti Vám se nachází schody, které vedly dolů z druhé strany.

Napravo od schodů se nachází výklenek, ve kterém jsou hned na začátku napravo i nalevo dámské toalety. Pánské jsou pouze o patro výše. Prostory toalet jsou velice podobné. Vždy u vstupu na levé straně jsou umístěny umyvadla a na konci chodby v malé místnosti jsou kabinky. V toaletách na pravé straně jsou další umyvadla i nalevo v místnosti s kabinkami.

Na konci výklenku je na konci vchod na malou scénu. Je to místnost obdélníkového tvaru, kde probíhají různé besedy, zkoušky a podobné akce. Místnost je pokaždé jiná, protože se židle rozmísťují podle požadavků dané akce.

Vrátíme se nyní ke schodům na tomto patře. Pod schody zatočíte doleva a před Vámi budou troje dveře. Otevřené bývají pouze dvoje, ty napravo jsou zavřené. Projdete dveřmi a dostanete se do prostoru, který je stejný jako o patro výše. Napravo i nalevo od dveří je umístěn barový stolek. Když dojdete ke zdi před Vámi, vpravo od Vás je umístěn stojan na letáky.

Vydáme se opět chodbou doleva, pravá strana je stejná, jen zrcadlově otočená.

Jdete chodbou doleva, která se dále stočí doprava. První dveře po pravé straně jsou vchod do sálu. Po vstupu do sálu se dáte doprava na schody nahoru k jednotlivým řadám sedaček. Od vchodu doleva jdete po šikmině dolů a po pravé ruce míjíte jednotlivé řady sedaček.

Vracíme se zpět na chodbu, kde pokračujete dál a minete po pravici vchod do sálu. Následující dveře vedou do levé lóže 3 a další dveře do levé lóže 2. Na konci chodby čelně před Vámi se nachází levá lóže 1. Do každé lóže vede jeden schod dolů. Lóže číslo 1 se pro veřejnost nepoužívá. Jsou to prostory pro herce, režiséry a ostatní ze štábu.

Stručný popis vnitřních prostor divadla

Divadlo je umístěno v prvním a druhém podzemním podlaží.

Sejdete po schodišti, které se zatočí doleva.

V prvním podzemním podlaží jsou vpravo umístěny toalety, dále šatny a na konci kavárna.

Vlevo se nachází vstup na balkóny a před nimi schody vpravo i vlevo směřující dolů do druhého podzemního podlaží.

Dole v druhém podzemním podlaží jsou v pravé části dámské toalety a malá scéna.

V levé části je vchod do sálu a do lóží.

Cesta zpět

Podrobný popis cesty zpět

Pro východ z divadla zde popíšeme opět jen jednu z možných cest, aby popis nebyl zbytečně dlouhý a složitý.

Vždy ze sálu vyjdete a vracíte se stejnou cestou až ke schodišti. Záleží, v kterém podlaží jste. Pokud jste úplně dole, můžete použít schody nalevo i napravo. Pokud jste u balkónů, tak můžete použít jen schody napravo. Dostanete se nahoru a budete kopírovat zeď po levici. Na konci zatočíte doprava a se zdí po levé ruce dojdete k východu z divadla ABC. Za prosklenými dveřmi se dáte pasáží doleva a jdete chodbou až na ulici Vodičkova. Cestou narazíte na tři a potom na další dva schody vedoucí dolů. Vyjdete až na chodník v ulici Vodičkova.

Zatočíte doprava a jdete ulicí Vodičkova až k Václavskému náměstí. Cestou po pravici minete čtyři vchody do pasáží.

Následuje vchod do podloubí, kde se nachází vchod do metra Můstek A/B. Po schodech se vydáte dolů a chodbou dorazíte do vestibulu. Ve vestibulu jdete doleva a na konci vestibulu zatočíte doprava. Asi po 20 metrech bude po levici odbočka k eskalátorům na nástupiště metra Můstek A. Dole na konci nástupiště je výtah, který Vás doveze na nástupiště Můstek B.

Pokud po ulici Vodičkova budete pokračovat podél budovy až na konec a minete vchod do metra, tak dojdete na zastávku tramvaje jedoucí ve směru Jindřišská. Zastávka tramvaje pro cestu v opačném směru je umístěna na druhé straně ulice asi 50 metrů zpět.

Chcete-li použít metro C, tak dojdete ulicí Vodičkova až na konec budovy, kde zatočíte doprava a půjdete nahoru po Václavském náměstí. Po pravici minete ulice Štěpánská, Ve Smečkách a Krakovská. Pokračujete rovně s budovou po pravé ruce, kde je průchod do podloubí a v něm vchod do metra C. Pod schody pokračujete doleva a pořád rovně, až se dostanete ke schodům dolů na nástupiště trasy C.

Stručný popis cesty zpět

Vyjdete z pasáže ven a dáte se doprava. Přibližně po 190 metrech jste na zastávce tramvaje

Na metro musíte ulicí Vodičkova až na Václavské náměstí. Stanice Můstek má vstup hned na křižovatce.

Na metro Muzeum se musíte vydat doprava a až nahoru po Václavském náměstí.

Kontakt

Popis trasy vytvořilo Navigační centrum SONS ČR.

Pro další případné upřesnění trasy se s námi neváhejte spojit.

Šťastnou cestu!

Tel: 221 462 412
Email: navigace@sons.cz
www.sons.cz
navigace.sons.cz